Sposób działania Tlenoterapii Hiperbarycznej jest niezwykle prosty,
a w tej prostocie wciąż zaskakujące są efekty, jakie możemy dzięki niej uzyskać.

Szczególnie warte uwagi są te przypadki, w których efekty są namacalne i wyraźnie widoczne. Takimi z pewnością możemy nazwać włączenie terapii tlenem do standardowego leczenia takich chorób, jak; autyzm, zespół aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, czy zespół Downa.

Zacznijmy od początku...
Jak działa komora hiperbaryczna?

W komorze tlen podawany jest w warunkach podwyższonego ciśnienia, dzięki czemu, łatwiej przyswajalny przez organizm, przedostaje się do układu nerwowego i wszystkich komórek organizmu, pobudzając je do pracy.

Celem tlenoterapii hiperbarycznej jest regeneracja organizmu, przyspieszenie gojenia, ale także pełni funkcje naprawcze w przypadku wielu schorzeń i dolegliwości.

Komora Hiperbaryczna swoje właściwości udowodniła również
w  przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, jakimi są;

  • zatrucie tlenkiem węgla
  • oparzenia termiczne
  • nagła głuchota
  • ostre niedokrwienie tkanek miękkich

Jak komora hiperbaryczna wpływa na organizm?

Efekty stosowania Tlenoterapii Hiperbarycznej:

Jako wsparcie w leczeniu takich chorób, jak: autyzm, zespół aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, czy zespół Downa.

Dowody potwierdzające skuteczność terapii

Autyzm cechuje się przede wszystkim nieprawidłowościami w obszarze komunikacji społecznej, brakiem lub nieznacznym zainteresowaniem otoczeniem. Jednym z dostępnych metod terapeutycznych dla osób cierpiących na autyzm jest właśnie hiperbaria tlenowa.

Potwierdzenie skuteczności terapii tlenowej dzieci w spectrum autyzmu otrzymujemy dzięki badaniu, pt.: „Wpływ hiperbarii tlenowej na terapię dzieci ze spektrum autyzmu.” przeprowadzonym przez Naukowców Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji na Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przeprowadzono je na 60-osobowej grupie pacjentów z diagnozą autyzmu, naukowcy potwierdzili skuteczność tej metody. orzekając, że Terapia HBOT wpływa na pewnego stopnia zmniejszenie ciężkości choroby oraz na obniżenie poziomu autyzmu (według subiektywnej oceny rodziców wyrażona w skalach CARS i CGI).

Obszar największej poprawy, to obszar odpowiedzi emocjonalnej. Również zmiana wskaźnika „ciężkości choroby” (subiektywna ocena rodziców w skali CGI) w trakcie terapii hiperbarycznej nie wpływa na zmianę poziomu autyzmu (subiektywna ocena rodziców w skali CARS).

 

Bibliografia:

1. http://wydawnictwo.wseit.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wp%C5%82yw-hiperbarii-tlenowej-na-terapi%C4%99-dzieci.pdf
2. https://oxfordrecoverycenter.com/wp-content/uploads/2017/02/A-follow-up-on-more-than-1000-children-with-cerebral-palsy-treated-with-HBOT-What-have-we-learned.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *